Пам’ятка Для роз’яснення суб’єктам господарювання особливостей подачі та реєстрації декларації матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

28.03.2024

ДСНС України

ГУ ДСНС України в Одеській області

РОЗДІЛЬНЯНСЬКЕРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯГОЛОВНОГОУПРАВЛІННЯДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИУКРАЇНИЗНАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙОБЛАСТІ

(Роздільнянське РУ ГУ ДСНС України в Одеській області)

З метою виконання вимог частини 2 статті 57 Кодексу цивільного захисту

України, «Порядку надання і реєстрації декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань

пожежної безпеки (далі - декларація)», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05 червня 2013 року No440 (в редакції постанови КМУ від
03.11.2023 No1143), Роздільнянське районне управління просить Вас провести
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо надання можливості суб’єкту
господарювання подавати декларацію в електронній формі через Єдиний
державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з
ним інформаційну систему ДСНС та портал «ДІЯ».Вищезазначену інформацію пропонуємо висвітлити в інтернет-виданнях, угазетах та журналах, сторінках соціальних мереж територіальних громад та
вжити заходи щодо розміщення та оновлення інформації на стендах та
електронних інформаційних табло (у разі їх наявності) в Центрах надання
адміністративних послуг.
Одночасно просимо Вас в термін до 27.03.2024 повідомити до районного
управління інформацію про наявність послуги в Центрі наданняpamyatka.pdfадміністративних послуг приймання декларацій відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питаньпожежної безпеки.
Додатки:
1. Пам’ятка для роз’яснення суб’єктам господарювання в 1 прим. на 2 арк.
2. Фотоматеріали в 1 прим. на 3 арк.Начальник районного управління
полковник служби цивільного захисту Олександр РОМАНЕНКО

Поділитися: