Утримання коштів із заробітної плати працівника

Друк

Чи може роботодавець утримувати кошти з Вашої заробітної плати? Коли такі дії правомірні, а коли – грубе порушення трудових прав?

Наше законодавство проголошує, що заробітна плата (або платежі, що прирівняні до неї) не підлягає поверненню, якщо роботодавець виплатив її добровільно, не припустивсяпри нарахуванні коштів лічильної помилки, а також за відсутності недобросовісності з боку працівника (стаття 1215 Цивільного кодексу України).

Проте, існують випадки, коли роботодавець може утримувати кошти із зарплати працівника. Ось вичерпний переліктаких підстав:

Порядок відрахувань із заробітної плати працівників за рішенням роботодавця визначає стаття127 Кодексу законів про працю України. Роботодавець має право здійснювати відрахування із заробітної плати працівників:
1. для повернення авансу,
2. для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок(до таких помилок згідно з п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України ”Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” від 24 грудня 1999 року № 13 належать, зокрема, неправильності в обчисленнях, дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період, тоді як не пов’язані з обчисленням помилки в застосуванні закону та інших нормативно-правових актів вважатися лічильними не можуть);
3. для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості, на господарські потреби;
4. при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки (окрім випадків, коли працівник звільняється з роботи внаслідок призову на військову службу, переведення на роботу на інше підприємство, відмови від продовження роботи у зв’язку зі зміною умов праці, скорочення штатів, невідповідності посаді, нез’явлення на роботу протягом чотирьох місяців підряд через тимчасову непрацездатність, а також при направленні на навчання та у зв'язку з переходом на пенсію);
5. при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству.

Зверніть увагу!Наказ про відрахування із заробітної плати працівника коштів може бути виданий лише протягом одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу і якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування.
В усіх інших випадках відрахування із заробітної плати працівника можливе виключно за рішенням суду. При чому, із позовом можна звернутися не пізніше, як через один рік з дня виникнення права на утримання відповідних сум.
Важливо! Із заробітної плати працівниказа рішенням судуможе бути утримано:

Загальний розмір усіх відрахувань під час кожної виплати заробітної плати не може перевищувати 50% заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі в разі відрахування за кількома виконавчими документами. Виключенням є відрахування із заробітної плати в разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей. У таких випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.

Більше інформації щодо використання та захисту своїх прав у повсякденному житті можна дізнатися завдяки загальнонаціональному правопросвітницькому проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».
В рамках проекту проводиться інформування громадян та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами.
Детальнішу інформацію про проект «Я МАЮ ПРАВО!» на сайті prаvo.minjust.gov.ua та за номером 0 800 213 103 (єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги).
За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутися до Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності, 2. тел.: (04853) 50 366; (04853) 50 443.


Тетяна Кулішова
директор Роздільнянського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги